ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนศรัทธาสมุทร

SATTHASAMUT STUDENT ADMISSION SYSTEM


คำแนะนำ :

 เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครควรอ่านประกาศดังต่อไปนี้

  1. ประกาศรับสมัคร ม.1 เกณฑ์ทั่วไป  | คลิกที่นี่ |

  2. เกณฑ์ความสามารถพิเศษ (ม.1)     | คลิกที่นี่ |

  3. ประกาศรับสมัคร ม.4 ห้องทั่วไป   | คลิกที่นี่ |

ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้สมัคร

กรอกข้อมูลส่วนตัวและคุณสมบัติของผู้สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ โดยระบุรหัสประจำตัวประชาชน และ วัน เดือน ปี เกิด เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครเรียน

ขั้นตอนที่ 2 ดาวน์โหลดใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้ว

เมื่อการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เสร็จสมบูรณ์แล้วให้ผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้วตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัครของตัวนักเรียนเอง

ข้นตอนที่ 3 ส่งข้อมูลการสมัคร

นำหลักฐานประกอบการสมัคร ประกอบด้วย

1.ใบสมัคร (จากข้อ 2)

2.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน

 พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

3.สำเนาการจบหลักสูตร ปพ.1

 พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

4.หลักฐานคะแนนการทดสอบระดับชาติ O-NET

 (ให้นำมาในวันที่สอบ)

ส่งมาที่ Email :

   acep@sattha.ac.th

สถิติผู้เข้าชม

วันนี้ >

1

เมื่อวาน >

4

เดือนนี้ >

65

รวม >

9,717


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ที่ตั้ง 122 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

Tel. 034711221 , Fax. 034714472 , E:mail: admin@sattha.ac.th


Copyright © 2021 STCOM TEAM. All rights reserved. | Developed by SoKuNGz (DeltaHeartz)